زمان سفارش تمام 24 ساعته تمامی روز ها میتواند انجام شود ولی زمان تحویل کالا فقط در ساعت های کاری فروشگاه اینترنتی شادینار که تمامی روز ها به جز روزهای تعطیل از ساعت 9الی 20 انجام میشود کدپستی و محل دقیق خریدار باید بادقت ارسال شود .